Tvoja Yoga


Cesta k sebapoznaniu

V dnešnej uponáhľanej dobe je nevyhnutné vedieť spomaliť, nájsť si čas pre seba, aby človek vedel stáť nohami pevne na zemi. Prostredníctvom asánovej praxe sa učíme zkľudniť tok myšlienok, byť vnímavejším voči sebe i voči ostatným a zachovať rovnováhu vo svojom živote. Asánovú prax prispôsobujem individuálne podľa potrieb každého jedného z Vás so zameraním sa na fyziologické prevedenie pohybu, na dychové techniky s cieľom kultivovať sebapoznanie a priniesť Vám pozitívne zmeny na fyzickej a mentálnej úrovni.