Ponuka 

Zdravý chrbát


Zámerom zostavy cvikov je posilnenie hlbokého svalstva v okolí chrbtice, ktorá slúži ako prevencia proti bolestiam chrbta a súčasne bolesti chrbta aj eliminuje. Pravidelným cvičením si osvojíte správne držanie tela, zbavíte sa tenzie v oblasti krížov, ramien. Vzhľadom k tomu, že zostava cvikov je kombináciou rôznych štýlov jógy /hatha, power, restoratívna prax/, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je venovanie pozornosti k dychu,  spomalí sa aj tok neutíchajúcich myšlienok a navodí Vám pocit vnútorného pokoja.Power yoga


Asánová prax je  dynamickejšia, zameraná predovšetkým  na očistenie a  spevnenie fyzického tela, s dôrazom na fyziologické prevedenie každého pohybu a každej asány. Spevnením tela koncentrujete a posilňujete aj myseľ. Súčasťou hodiny sú aj dychové techniky a záverečná  relaxácia.  Kúzla asánovej praxe


Prax vhodná pre tých, ktorí už majú určité poznanie o jóge, zacielená  na precítenie vlastnej skúsenosti z praxe z hľadiska fyzického i energetického.  Asánová prax zameraná na energetické zámky - bandhy, dychové techniky,  s cieľom  uvoľniť a stabilizovať  negatívne emócie, rozvinúť potenciál samoliečenia.
Office yoga

Joga pre firmy ako benefit pre zamestnancov so zameraním na zdravý chrbát. Zlepšenie zdravia, pohody zamestnancov pri práci a tým zvýšenie produktivity práce je možné dosiahnuť aj pravidelným cvičením zamestnancov vo firme. Cvičenie je zamerané aj na prácu s mysľou cez meditácie, ktoré prispejú k spokojnosti zamestnancov, k zlepšeniu koncentrácie a pracovných výkonov, ako aj ku kvalitnejším vzťahom na pracovisku.


Yin yoga

Ide o  kľudnú a meditatívnu forma jogy, ktorá vhodne dopĺňa jangové dynamické štýly praxe. Namiesto použitia svalovej sily na držanie pozícií sú yinové polohy držané na mieste gravitáciou /zotrvanie v pozícii min. 2 minúty/. Namiesto naťahovania svalov sa Yin zameriava na ľahké namáhanie kĺbov a spojivového tkaniva.  Yin joga zároveň stimuluje dráhy meridiánov a má pozitívny vplyv na prúdenie životnej energie. Prináša uvoľnenie stuhnutosti nielen po fyzickej stránke, ale poskytuje aj priestor na emocionálnu očistu a prežitok hlbokej relaxácie.  Jednotlivé praxe prispôsobujem individuálne podľa potrieb každého klienta, preto vyššie popísané zamerania jednotlivých hodín  primárne vystihujú ich podstatný obsah.

Zámerom vedenia každej hodiny je stíšenie Vašich zmyslov a pretočenie pohľadu dovnútra, aby ste sa stali pozorovateľom seba samého a kultivovali sebapoznanie.